Li Deming在这个画廊您看到的是著名画家李德明的艺术作品。李先生来自重庆,四川。他游历了大半个中国,并用其娴熟的绘画技巧描绘出各地的秀丽山水和风土人情。
点击放大    
雾村

EXPOSÉ – 8111002
李德明, 2009
水彩, 23 x 32 cm
画家署名及完成日期

: € 399,00 (incl. tax)
可立即
发货
>>>>> 立即网上订购  
   
秋地

EXPOSÉ – 8111003
李德明, 2010
水彩, 27 x 39 cm
画家署名及完成日期

: € 399,00 (incl. tax)
可立即
发货
>>>>> 立即网上订购  
   
新芽

EXPOSÉ – 8111004
李德明, 2011
水彩, 37 x 52 cm
画家署名及完成日期

: € 399,00 (incl. tax)
可立即
发货
>>>>> 立即网上订购  
   
小泉

EXPOSÉ – 8111005
李德明, 2010
水彩, 25 x 38 cm
画家署名及完成日期

: € 399,00 (incl. tax)
可立即
发货
>>>>> 立即网上订购  
点击放大    
涧水

EXPOSÉ – 8111006
李德明, 2010
水彩, 26 x 40 cm
画家署名及完成日期

: € 399,00 (incl. tax)
可立即
发货
>>>>> 立即网上订购  
   
野地

EXPOSÉ – 8100301
李德明, 2010
水彩, 53 x 35 cm
画家署名及完成日期

: € 399,00 (incl. tax)
可立即
发货
>>>>> 立即网上订购  
   
小农场

EXPOSÉ – 8100302
李德明, 2004
水彩, 48 x 34 cm
画家署名及完成日期

: € 399,00 (incl. tax)
可立即
发货
>>>>> 立即网上订购  
   
河畔

EXPOSÉ – 8100303
李德明, 2010
水彩, 53 x 35 cm
画家署名及完成日期

: € 399,00 (incl. tax)
可立即
发货
>>>>> 立即网上订购  
点击放大    
蓝冰山

EXPOSÉ – 8100304
李德明, 2009
水彩, 52 x 37 cm
画家署名及完成日期

: € 399,00 (incl. tax)
可立即
发货
>>>>> 立即网上订购  
   
桥边人家

EXPOSÉ – 8100305
李德明, 2008
水彩, 53 x 38 cm
画家署名及完成日期

: € 399,00 (incl. tax)
可立即
发货
>>>>> 立即网上订购  
   
河石

EXPOSÉ – 8100306
李德明, 2007
水彩, 73 x 53 cm
画家署名及完成日期

: € 1.350,00 (incl. tax)
可立即
发货
>>>>> 立即网上订购  
   
初雪

EXPOSÉ – 8100307
李德明, 2009
水彩, 72 x 53 cm
画家署名及完成日期

: € 1.199,00 (incl. tax)
可立即
发货
>>>>> 立即网上订购  
点击放大    
古树新芽

EXPOSÉ – 8100308
李德明, 2006
水彩, 72 x 53 cm
画家署名及完成日期

: € 960,00 (incl. tax)
可立即
发货
>>>>> 立即网上订购  
   
同行

EXPOSÉ - 806002
李德明, 1978
水彩, 26 x 38 cm
画家署名及完成日期

网购: € 429,00 (incl. tax)
可立即
发货
>>>>> 立即网上订购  
   
勤劳

EXPOSÉ - 807005
李德明, 2005
水彩, 71 x 51 cm
画家署名及完成日期

网购: € 875,00 (incl. tax)
可立即
发货
>>>>> 立即网上订购
 
   
农家清晓

EXPOSÉ – 808004
李德明, 2003
水彩, 52 x 37 cm
画家署名及完成日期

网购: € 560,00 (incl. tax)
可立即
发货
>>>>> 立即网上订购  
点击放大    
农舍

EXPOSÉ - 808005
李德明, 2006
水彩, 76 x 52 cm
画家署名及完成日期

网购: € 875,00 (incl. tax)
可立即
发货
>>>>> 立即网上订购  
   
依靠

EXPOSÉ - 808013
李德明, 2005
水彩, 71 x 52 cm
画家署名及完成日期

网购: € 875,00 (incl. tax)
可立即
发货
>>>>> 立即网上订购  
   
老家

EXPOSÉ – 890302
李德明, 1978
水彩, 27 x 38 cm
画家署名及完成日期

: € 429,00 (incl. tax)
可立即
发货
>>>>> 立即网上订购  
   
老厂

EXPOSÉ – 890303
李德明, 2007
水彩, 37 x 27 cm
画家署名及完成日期

: € 429,00 (incl. tax)
可立即
发货
>>>>> 立即网上订购  
点击放大    
本色

EXPOSÉ - 806001
李德明, 2005
水彩, 36 x 46 cm
画家署名及完成日期

网购: € 990,00 (incl. tax)
>>>>> 立即网上订购  
   
雨霁

EXPOSÉ - 806006
李德明
水彩, 76,2 x 53 cm
画家署名及完成日期

网购: € 875,00 (incl. tax)
>>>>> 立即网上订购  
   
回首

EXPOSÉ - 806007
李德明
水彩, 74 x 52 cm
画家署名及完成日期

网购: € 990,00 (incl. tax)
>>>>> 立即网上订购  
   
垂钓孩童

EXPOSÉ - 806012
李德明, 2007
水彩, 76x50 cm
画家署名及完成日期

网购: € 1.350,00 (incl. tax)
>>>>> 立即网上订购  
点击放大    
藏民新貌

EXPOSÉ - 806013
李德明, 2007
水彩, 71x53 cm
画家署名及完成日期

网购: € 1.350,00 (incl. tax)
>>>>> 立即网上订购  
   
画家

EXPOSÉ - 806014
李德明, 2007
水彩, 71x52 cm
画家署名及完成日期

网购: € 1.350,00 (incl. tax)
>>>>> 立即网上订购  
   
晨露

EXPOSÉ - 807001
李德明, 2007
水彩, 77 x 52cm
画家署名及完成日期

网购: € 875,00 (incl. tax)
>>>>> 立即网上订购  
   


EXPOSÉ - 807002
李德明, 2005
水彩, 75 x 56 cm
画家署名及完成日期

网购: € 1.350,00 (incl. tax)
>>>>> 立即网上订购  
点击放大    
赶集

EXPOSÉ - 807003
李德明, 2005
水彩, 51 x 35 cm
画家署名及完成日期

网购: € 1.350,00 (incl. tax)
>>>>> 立即网上订购  
   
晴补雨伞

EXPOSÉ - 807004
李德明, 2003
水彩, 70 x 50 cm
画家署名及完成日期

网购: € 1.599,00 (incl. tax)
>>>>> 立即网上订购  
   
童年

EXPOSÉ - 807006
李德明, 2005
水彩, 50 x 39 cm
画家署名及完成日期

网购: € 1.100,00 (incl. tax)
>>>>> 立即网上订购  
   
陶醉

EXPOSÉ - 807007
李德明, 2005
水彩, 46 x 35.9 cm
画家署名及完成日期

网购: € 1.100,00 (incl. tax)
>>>>> 立即网上订购  
点击放大    
手艺人

EXPOSÉ - 807009
李德明, 2005
水彩, 105 x 73 cm
画家署名及完成日期

网购: € 1.790,00 (incl. tax)
>>>>> 立即网上订购  
   
山民

EXPOSÉ - 808007
李德明, 2003
水彩, 75 x 55 cm
画家署名及完成日期

网购: € 780,00 (incl. tax)
>>>>> 立即网上订购  
   
守望

EXPOSÉ - 808009
李德明, 2005
水彩, 45 x 36 cm
画家署名及完成日期

网购: € 780,00 (incl. tax)
>>>>> 立即网上订购  
   
同根

EXPOSÉ - 808011
李德明, 2002
水彩, 35 x 23 cm
画家署名及完成日期

网购: € 475,00 (incl. tax)
>>>>> 立即网上订购  
点击放大    
相传

EXPOSÉ - 808012
李德明, 2004
水彩, 51 x 37 cm
画家署名及完成日期

网购: € 780,00 (incl. tax)
>>>>> 立即网上订购